arbodienst

Blijven we verzuimbegeleiding uitbesteden?

Het Eigen-Regiemodel past niet meer in deze tijd Nederland kent zo’n 8800 bedrijven met meer dan drieduizend medewerkers en 66000 middelgrote bedrijven. Toch hebben amper 22 van hen een eigen arbodienst. Verzuimpreventie en -begeleiding is massaal uitbesteed. Aan de ene kant is dat begrijpelijk, gezien de strikte wet- en regelgeving op het gebied van privacy, aan de andere kant is dat merkwaardig. De overheid heeft de grootste financiële risico’s van verzuim immers bij de werkgever gelegd. Bovendien vormen medewerkers het grootste kapitaal van een organisatie en zijn verzuimkosten met het bijbehorende productiviteitsverlies een van de grootste kostenposten. In de zorgsector …

Blijven we verzuimbegeleiding uitbesteden? Lees verder >>

Werkwaarde podcast met Gaston Merckelbagh

Een NIEUWE PODCAST over verzuim en re-integratie is geboren

Een NIEUWE PODCAST over verzuim en re-integratie is geboren  Ik ben mega trots om dit met jullie te mogen delen. ….stiekem vind ik het ook een beetje spannend In de Werkwaarde podcast ga ik met experts in gesprek om voor eens en altijd helder te krijgen wat écht werkt om verzuim te voorkomen en op te lossen.  Ik ben er namelijk van overtuigd dat verzuimbegeleiding een stuk beter kan! Waarom? Nou, verzuimbegeleiders moeten beter leren de juiste vragen te stellen. Het gaat namelijk niet om de processen, maar om de mens! De Werkwaarde podcast is er voor de ontwikkeling van …

Een NIEUWE PODCAST over verzuim en re-integratie is geboren Lees verder >>

Werkwaarde podcast met Reinout Slee & Dennie van Diesen
Scroll naar top
Bureau Werkwaarde draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches