Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?

Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu? Vaak gaat aan een diagnose van een chronisch zieke medewerker een lange periode vooraf waarin de medewerker steeds meer sociale activiteiten opoffert om te kunnen blijven werken. Het werk wordt na het stellen van de diagnose nóg belangrijker, uit financieel oogpunt maar zeker ook vanwege de sociale en psychologische betekenis die werk heeft. Hoe kan je omgaan met de re-integratie van chronisch zieke medewerkers, wetend dat het eindpunt vroeg of laat honderd procent arbeidsongeschiktheid zal zijn? De medewerker die de diagnose van een ziekte als ALS, Parkinson of MS krijgt, weet dat zijn gezondheid …

Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu? Lees verder >>