Nemen je medewerkers hun trauma’s mee naar kantoor?

Elke werkgever of leidinggevende kent het verschijnsel: een medewerker meldt zich ziek, met burnoutachtige symptomen, herstelt thuis voldoende om weer aan het werk te kunnen maar valt binnen afzienbare tijd uit met dezelfde klachten. De wil is er wel degelijk maar het lichaam werkt niet mee. 

Heeft het zin om buiten de reguliere zorg een aanvullend traject in te gaan om bij te dragen aan snel en duurzaam herstel? Om antwoord te krijgen op die vraag ging Reinout Slee samen met Koen Verbraak in gesprek met Bouke de Boer, oprichter van NTI NLP (Nederlands Trainings Instituut voor Neuro Linguïstisch Programmeren) en al bijna dertig jaar NLP trainer en auteur van diverse boeken over NLP, Systemisch Werken en Oplossingsgericht Werken.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methodiek die alles zegt over onbewuste en verborgen processen tijdens de verzuimbegeiding. Het zijn gedachten en gedragingen waar we niet of nauwelijks grip op krijgen maar die wel een struikelblok kunnen opwerpen in de re-integratie en in de omgang met anderen, thuis, met partners, kinderen en vrienden, en op het werk.

Na jaren gewerkt te hebben als fysiotherapeut binnen de topsport kwam Bouke de Boer eind jaren tachtig in aanraking met deze Amerikaanse school voor therapie, coaching en training. Het werd een verdieping voor de fysiotherapeut die al jaren excelleerde in het behandelen van topsporters en daarin de grenzen van deze vaardigheden had bereikt.

“Ik werkte destijds veel samen met Jorrit Jorritsma, een man die sneller schaatste dan Ard Schenk maar die enkel doordeweeks wedstrijden won. Dat was ook zijn bijnaam: de kampioen van de midweek. In het weekend werd de stress hem teveel en dan verloor hij. NLP hielp hem die blokkade te doorbreken. Het hielp ook mij om beter te communiceren, want ik was veel te rechtlijnig. Zo ben ik vijf jaar lang elke zomer training gaan volgen in de USA en uiteindelijk zelf trainer geworden. Achteraf ben ik daar heel blij om. Ik had geen fysiotherapeut moeten blijven. Wie dat na zijn vijftigste nog is en niet de verdieping naar het mentale maakt, heeft mijns inziens toch een afslag gemist.” 

Projecties en weerstand

Voor Bouke de Boer is het belangrijk dat de medewerker zijn eigen verantwoordelijkheid beseft, voor de ziekmelding én voor de betermelding. De slachtofferrol is geen goede startpositie voor een herstel. Maar inzicht krijgen in de eigen rol is niet eenvoudig, omdat mensen niet uit zichzelf erkennen hoezeer ze de in hun jeugd gevormde denkbeelden projecteren op hun omgeving. “Een medewerker kan bijvoorbeeld moeilijk door één deur met een leidinggevende omdat die hem in zijn gedrag sterk doet denken aan zijn autoritaire vader,” zegt Bouke de Boer. “Maar ook een manager kan last hebben van dergelijke projecties en de weerstand die deze oproepen.” 

Het is de taak van de NLP coach dergelijke projecties boven tafel te krijgen en vervolgens de medewerker of leidinggevende de handvatten aan te reiken om die te neutraliseren. De taal speelt daarbij een essentiële rol.

 

Motivatie versterken

NLP kan niet in alle gevallen effectief zijn. Soms zijn de trauma’s te zwaar om hun doorwerking in het doen en denken van de verzuimende medewerker te elimineren. Maar NLP helpt vaak om de communicatie tussen de betrokkenen te verbeteren en de motivatie te versterken om tot een duurzame oplossing te komen. Met name in verzuimtrajecten waarin die motivatie lijkt te ontbreken kan NLP coaching een stroef of vastgelopen proces opnieuw in gang zetten. 

 

NLP is nooit een vervanging van de reguliere zorg maar wel een welkome aanvulling daarop. Het is de smeerolie die voorkomt dat de traag lopende raderen van het herstelproces tot stilstand komen en gaan vastroesten.

Meteen aan de slag?

Wil je niet wachten en meteen aan de slag met leiderschap in verzuim en re-integratie? Plan dan online afspraak een afspraak in.
Scroll naar top
Bureau Werkwaarde draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches