Het Eigen-Regiemodel past niet meer in deze tijd

Nederland kent zo’n 8800 bedrijven met meer dan drieduizend medewerkers en 66000 middelgrote bedrijven. Toch hebben amper 22 van hen een eigen arbodienst. Verzuimpreventie en -begeleiding is massaal uitbesteed. Aan de ene kant is dat begrijpelijk, gezien de strikte wet- en regelgeving op het gebied van privacy, aan de andere kant is dat merkwaardig. De overheid heeft de grootste financiële risico’s van verzuim immers bij de werkgever gelegd. Bovendien vormen medewerkers het grootste kapitaal van een organisatie en zijn verzuimkosten met het bijbehorende productiviteitsverlies een van de grootste kostenposten. In de zorgsector ligt het verzuim zó hoog, dat dit bedrag waarschijnlijk zou volstaan voor de aanschaf van alle medische apparatuur. Blijven we verzuimbegeleiding dan massaal uitbesteden? Gaston Merckelbagh, een man met al meer dan één innovatie op zijn naam binnen de sociale zekerheid, meent dat het anders kan – én moet.

 

Het huidige systeem van externe arbodiensten lijkt op sommige punten zijn limiet te hebben bereiken. “In 2016 had ons land 1800 bedrijfsartsen, vier jaar later zijn dat er nog maar 1600 en de verwachting is, dat als die trend zich doorzet, er in 2036 nog slechts 600 over zijn,” zegt Gaston Merckelbagh. “We moeten het vak van bedrijfsarts dus aantrekkelijker maken dan het nu is, want de hoeveelheid werk die deze groep artsen heeft te verrichten zal de komende jaren alleen maar toenemen. Bedrijven worden geconfronteerd met een vergrijzing van hun personeelsbestand. Tegelijk worden veel functies steeds moeilijker invulbaar door krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen de komende jaren dus meer dan ooit moeten inzetten op manieren om hun mensen gezond, betrokken en productief aan het werk te houden. De vraag is of een externe arbodienst daarvoor wel het meest geschikt is.”

Slaaf van het proces

In het huidige systeem lijkt het of het proces zelf meer leidinggevend is dan de behoeften van de werkgever. Een Plan van Aanpak komt na acht weken, een arbeidskundig onderzoek pas na een jaar. Tegelijk vindt tegen het eind van het eerste ziektejaar een opeenhoping plaats van interventies, zodat het nooit duidelijk wordt welke interventie heeft geholpen en welke niet. Want over het algemeen zien we aan het begin van het tweede ziektejaar ‘ineens’ een opmerkelijk hoog aantal herstelmeldingen. Nergens in de wet staat dat een Plan van Aanpak pas na acht weken mag worden opgesteld en de Eerstejaarsevaluatie pas na 52 weken, de procesgang eerste en tweede ziektejaar is gestaag een eigen leven gaan leiden. Doordat zoveel arbodiensten en werkgevers dit proces slaafs hanteren gaat er erg veel menselijk kapitaal en tijd verloren, tijd die de BV Nederland op onnodige kosten jaagt.

Nog meer professionaliteit

Gaston Merckelbagh is ervan overtuigd dat interne arbodiensten tenminste een deel van de oplossing zijn voor dit structurele probleem. “Om te beginnen kunnen veel van die 8800 bedrijven zo’n eigen dienst opzetten. Medewerkers en directie werken binnen het bestuur ervan samen, zodat ook de verantwoordelijkheid voor het beleid door de hele organisatie gedragen wordt. Je creëert op deze manier meer betrokkenheid die nodig is om minder reactief en meer proactief op te treden.” Maar de opzet van een interne arbodienst past ook in een streven naar nog meer professionaliteit. “Zeker in een tijdsgewricht waarin thuiswerken normaler is geworden en de band tussen medewerker en bedrijf dus losser dreigt te worden, worden er meer vaardigheden verwacht van een casemanager. Het is een echt vak en een echt specialisme. Als we het hebben over een interne arbodienst hebben we het dus wel over een CRA gecertificeerde dienst, een dienst zonder winstoogmerk maar met als doelstelling de organisatie en de medewerker gezond te houden. De interne dienst creëert data die het bedrijf kan gebruiken en kan zijn doelstellingen expliciet koppelen aan het kwaliteitsmanagementsysteem dat de organisatie hanteert. De voordelen liggen dus op verschillende vlakken.”


De uitdagingen worden de komende jaren stelselmatig groter door krapte op de arbeidsmarkt en een afnemend aantal bedrijfsartsen. Misschien moeten de oplossingen die we ervoor bedenken dus ook stelselmatig minder conventioneel zijn. In deze podcast bespreken Reinout Slee en Gaston Merckelbagh van de EVI Groep alvast enkele van die sociale innovaties.

 

 

Wil je snel minder verzuim?

Plan dan online een afspraak in op werkwaarde.nl/agenda of download het GRATIS e-book over de 7 oorzaken van te hoog verzuim.

 

 

Nooit meer een aflevering missen?

Abonneer je dan op SoundCloud: https://soundcloud.com/werkwaarde of YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvAhDZmQkbyM89RiET6XBVg

Scroll naar top
Bureau Werkwaarde draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches