Een eerste ziekmelding, bezoeken aan de bedrijfsarts en het volgen van het proces Wet verbetering Poortwachter; enkel het volgen van de processen halen regelmatig de snelheid uit de re-integratie. 


Volgens Koen Verbraak is dit proces te versnellen. ‘Door het stellen van de juiste vragen, de inzet van de juiste verzuimprofessional en het zo snel mogelijk betrekken van een arbeidsdeskundige bij de re-integratie. Voorzien van gericht advies blijft het re-integratie traject in beweging en houdt de koers. Dit scheelt werkgever en werknemer veel tijd en geld’, aldus de arbeidsdeskundige.

 

Zelf uitdokteren

Wanneer een medewerker zichzelf ziek meldt, treedt de Wet Poortwachter in werking. Mooi dat wetgeving ervoor zorgt dat er oog is voor de zieke werknemer, maar deze zorg is op papier treffender dan de praktijk vaak laat zien.

De zieke werknemer komt terecht in de molen van probleemanalyse, Plannen van Aanpak en uiteindelijk een volledig re-integratiedossier. “Naar mijn mening wordt er nog te veel door de werkgever of verzuimbegeleider onderhandeld over de voorwaarden en mogelijkheden van werk dat passend zou kunnen zijn. Dit leidt tot onnodig langdurige re-integratie trajecten en onnodig hoge verzuimkosten. “


Het opschudmoment

“Wanneer wij als arbeidsdeskundigen worden ingeschakeld, meestal rond het eerste ziektejaar, het zogenaamde ‘opschudmoment’, heeft de zieke werknemer vaak al een heel traject achter de rug”, zegt Koen. ‘Waarom komt de Arbeidsdeskundige dan pas in beeld? Tijdens dit hele proces blijft de kernvraag vaak onnodig onbeantwoord, namelijk: “welke werkzaamheden kan de werknemer werkelijk uitvoeren met zijn beperkingen en welke andere re-integratieprofessional of interventie  -draagt er bij aan het bespoedigen van het re-integratie traject?”

De arbeidsdeskundige heeft een objectieve en onafhankelijke rol.  Zijn expertise t.a.v. loonwaarde, wetgeving en het wegen van de arbeidsbelasting t.o.v. de belastbaarheid, maken dat juist de arbeidsdeskundige de expert is die in een vroeg stadium kan beoordelen, duidelijkheid en richting geeft aan de re-integratie.


Geen kansen laten liggen

“Stel, een medewerker van een administratiekantoor meldt zich ziek. Moet hij/zij dan met de werkgever in onderhandeling over de te maken aanpassingen in het eigen werk en de mogelijkheden beoordelen in ander werk binnen de eigen organisatie, of is het slim om direct een expert de re-integratie mogelijkheden te laten beoordelen waarmee er een gericht re-integratie traject kan worden vormgegeven?”

De bedrijfsarts komt met een zijn medisch oordeel, de belastbaarheid van je medewerker. Waardevolle informatie, maar wat kan je nu werkelijk met die informatie? In de ogen van Verbraak geeft dit vaak onvoldoende handvatten aan werknemer, werkgever of verzuimbegeleider om gericht mee aan de slag te kunnen. “Ondanks de positieve intenties laten werkgevers en verzuimbegeleiders op deze manier veel kansen liggen”.


The sooner, the better

Naast het verkorten van de tijdspanne heeft de vroegtijdig inzet van de arbeidsdeskundige nog een ander positief effect. Verbraak: “De tussenkomst van de arbeidsdeskundige zorgt voor meer grip op het re-integratieproces, want zowel werkgever als werknemer weten eerder waar zij aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Onduidelijkheden kunnen voor extra spanningen in de onderlinge relatie zorgen. Het snel doorpakken en het creëren van duidelijkheid over de passendheid van werk komt ten goede van het behoud van de relatie tussen werkgever en werknemer, met meer werkvreugde tot gevolg.”

Wanneer de arbeidsdeskundige vroegtijdig bij het re-integratie traject wordt betrokken, zonder twijfel ruimschoots voor het eerste ziekte jaar, dan kunnen de mogelijkheden snel in kaart worden gebracht. Welke functies zijn passend en hoe kan het re-integratietraject doelgericht worden vormgegeven. “The sooner, the better”, want de arbeidsdeskundige geeft koers aan de re-integratie waarmee er veel energie, tijd en geld kan worden bespaard.


Ben je benieuwd hoe jij de kennis en expertise van de arbeidsdeskundige optimaal voor je kan laten werken? Neem dan contact met me op, ik help je graag verder.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top
Bureau Werkwaarde draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches